Liisan elämää – Apuvälineitä ikääntyvän toimintakyvyn tueksi, osa 2

Liisa on täyttänyt kesällä 83 vuotta. Hän on leski ja asuu yksin omassa kerrostaloasunnossaan. Liisa on fyysisesti melko hyväkuntoinen, mutta muistisairaus haittaa jo hieman arjen toimia. Tämän jatkokertomuksen ensimmäisessä osassa on tietoa seniorin sängyn varusteista ja pienistä yövalaisimista. Tässä toisessa osassa esitellään liesiturvallisuuteen liittyviä laitteita.

2. osa: Jäikö hella päälle?

Liisa laittaa edelleen ruokaa itse.  Yleensä se sujuukin hyvin, mutta Annukka, Liisan tytär, huolestui kun hän löysi äitinsä kaapista pahoin pohjaanpalaneen kattilan. Häntä alkoi pelottaa, että äiti saattaisi unohtaa hellan päälle ja syttyisi tulipalo.  Annukka päätyikin hankkimaan äidilleen liesivahdin, joka tarkkailee lieden lämpötilaa ja katkaisee virran automaattisesti mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite maksoi asennuksineen yli 500 €, mutta se tuo Liisalle turvaa ja  Annukalle mielenrauhaa, kun tulipalon vaara on siltä osin ehkäisty.

Liesiturvallisuus

Keittiössä käytetään harvoin palovaroitinta, sillä se reagoi liian herkästi ruuanlaitosta aiheutuviin käryihin ja antaa virhehälytyksiä. Tukesin mukaan liesi on yleisin sähköpalon aiheuttava laite Suomessa. Vuonna 2013 liedeltä alkoi lähes tuhat tulipaloa, joissa menehtyi seitsemän ihmistä. Yksi selkeistä riskiryhmistä ovat ikääntyneet henkilöt, joilla motoriikka, havaintokyky ja muisti ovat heikentyneet. Lieden päällä ja lähettyvillä ei saa säilyttää mitään palavaa materiaalia, sillä vahinko voi sattua nuoremmallekin.

Palovahinkoja voidaan lisäksi ehkäistä erilaisilla turvalaitteilla. Varsinainen liesivahti on ennaltaehkäisevä turvalaite, joka seuraa lieden lämpötilaa, tehoa tai käyttöaikaa ja tarvittaessa varoittaa tilanteesta ja katkaisee sähkövirran automaattisesti. Lisäksi liesivahdissa voi olla sammutusjärjestelmä, joka sammuttaa liedellä alkaneet palot. Liesivahti voidaan asentaa vanhaan, tuttuun sähkölieteen, joten käyttäjän ei tarvitse opetella uusia asioita. Se voi valvoa myös uunin toimintaa. Liesivahti koostuu virranhallintayksiköstä, joka asennetaan piiloon lieden taakse sähkönsyötön yhteyteen ja pienestä anturiyksiöstä, joka kiinnitetään lieden yläpuolelle seinälle tai liesituulettimen alapintaan.

Anturi tunnistaa sähkölieden levyn lämpötilan ja antaa ylikuumenemistilanteessa merkin kytkentälaitteelle, joka katkaisee virran liedestä. Liesivahti ilmoittaa yleensä merkkivalolla ja voimistuvalla merkkiäänellä ylikuumenemisesta. Jos hälytykseen reagoidaan nopeasti, eikä varsinaista vaaratilannetta vielä ole, voidaan hälytys tavallisesti kuitata anturiosassa olevalla painikkeella. Antureiden asetukset evät välttämättä sovi sellaisenaan kaikille ja turhia hälytyksiä saattaa tulla alussa. Osa antureista oppii, kun kuittauspainiketta käytetään, että kyseessä ei ollut vaaratilanne.  Toisissa laitteissa asetuksia voidaan muuttaa laitteistoa säätämällä.

Spisec

Spisec-liesivahdin anturiyksikkö seinällä, lieden takana. Kuva: Apu-Tuote Oy

 

Tarjolla on useita erimerkkisiä ja -mallisia liesivahteja, joissa on hieman eri toimintoja. Siksi ennen hankintaa kannattaakin miettiä mitkä seikat ovat merkityksellisimpiä käyttäjälle. Perinteisten mekaanisten hellojen kanssa toimivat yleensä kaikki mallit, mutta jos käytössä on uudenaikaisempi liesi, kannattaa varmistaa myyjältä tai sähköasentajalta, että haluttu malli myös sopii käytössä olevaan lieteen. Alla on listattuna liesivahtien ja niiden oheislaitteiden lisäominaisuuksia. Yhdessäkään mallissa ei ole näitä kaikkia.

  • Esilläoleva anturiyksikkö asennetaan joko kiinteästi tai se voi olla johdoton, magneeteilla tai tarroilla kiinnitettävä laite. Johdoton anturiyksikkö toimii vaihdettavilla paristoilla tai siinä voi olla aurinkopaneelit, jolloin paristoja ei tarvitse vaihtaa.
  • Joitakin anturiyksiköitä saa erivärisinä tai niiden kuoret voidaan vaihtaa toisen värisiin.
  • Liesivahdin avulla voidaan estää lieden valvomaton käyttö (lapsilukko) esim. painikkeella tai erillisen magneettiavaimen avulla. Joissakin liesivahdeissa lieden käyttö estyy, jos langaton anturiosa siirretään pois paikaltaan.
  • Verkkovirtakatkoksen jälkeen liesivahti voi estää sen, että liesi ei kytkeydy automaattisesti päälle.
  • Liesivahti voi myös tunnistaa palo- ja häkävaroittimien hälytysäänet ja katkaista virran.
  • Joissakin malleissa ääni- ja valomerkit voidaan kytkeä pois päältä, jos ne häiritsevät esim. muistisairasta.
  • Näkövammaista käyttäjää varten liesivahtiin voidaan kytkeä matala merkkiääni, joka ilmoittaa tasaisin välein lieden päällä olosta.
  • Liesivahti voi tunnistaa henkilön paikallaolon ja sammuttaa hellan joko välittömästi tai ajastetusti tietyn ajan kuluttua.
  • Liesivahti voidaan yhdistää kodin hälytysjärjestelmiin, esim. turvapuhelimeen, jolloin tieto vaaratilanteista saadaan nopeasti muualle.
  • Liesivahti voidaan myös integroida liesituulettimeen ja lisäksi siihen voidaan yhdistää sammutusyksikkö.

Turvaliesinä myydään sähköliesiä, joissa ajastimella ennalta määritellään, kuinka pian käytön aloittamisen jälkeen lieden levyistä tai uunista katkeaa sähkövirta. Tällainen turva-ajastinliesi ei seuraa lieden toimintaa tai lämpötilaa, joten se ei välttämättä sovellu muistisairaalle henkilölle. Ajastin ei estä palon syttymistä, sillä levy on päällä säädetyn ajan vaikka liedellä olisi herkästi syttyviä esineitä. Myös turva-ajastinlieteen voidaan asentaa liesivahti.

Huom! Sähköliesien ja liesivahtien asennuksen saa tehdä vain sähköasennusluvan omaava asentaja, joten laitteen hinnan lisäksi kuluja tulee myös ammattilaisen työstä.

Lieden ylilämpövaroitin

Liesihälytin Innohome SA100 liesituulettimen alapinnassa

Liesihälytin (lieden ylilämpövaroitin) on helposti itse asennettavissa liesituulettimen alapintaan tai seinälle, lieden yläpuolelle. Se tomii paristoilla ja reagoi lieden vaarallisen korkeaan lämpötilaan tai poikkeavan nopeaan lämpötilan nousuun. Palovaroittimen tapaan se varoittaa hälytysäänellä, jos esim. levy jää tyhjänä päälle tai lieden päällä oleva kattila kiehuu kuiviin. Lieden ylilämpövaroitin siis ainoastaan varoittaa paikalla olevia henkilöitä, joten se soveltuu käyttäjälle, joka ymmärtää varoitusäänen kuullessaan sammuttaa lieden sähköt ja siirtää ylikuumennen kattilan turvallisesti pois liedeltä.

Tavalliseen pistorasiaan kytkettäville keittotasoille ja miniliesille löytyy myös itse asennettava liesivahti. Sen johdoton anturiyksikkö kiinnitetään seinälle, kattoon tai liesituulettimeen.  Asunnon pistorasiaan laitetaan liesivahdin pistokeosa ja siinä olevaan pistorasiaan keittotason tai minilieden pistoke.

Innohome SGK100-sketch

Pistorasiaan liitettävän Innohome SGK100 liesivahdin toimintaperiaate. Kuva: Innohome Oy

 

Liesiturvalaitteita

Liesivahteja myyvät lukuisat liikkeet eri puolilla Suomea. Tähän on koottu tiedot valmistajista tai maahantuojista, joilta voi tiedustella paikallisia toimittajia.

Cabinova: liesivahti

Innohome: liesivahti, liesihälytin ja minilieden liesivahti

Norwesco: liesivahti

Safera: liesivahteja, useita malleja, joista osa integroitu liesituulettimiin. Myös sammutinyksiköllä varustettu malli.

Apu-Tuote: Spisec-liesivahti, saatavana myös vuokralle

YKE-ylikäytön estin säätää sallitun keittoajan automaattisesti käytetyn tehon mukaan ja vastaa yksinään vain turva-ajastinliettä. Ykeen saa myös levyjen pintalämmön tunnistavan anturin, jolloin se havaitsee liedestä kohoavan liiallisen lämmön ja katkaisee liedestä virrat. Yken nettisivuilla oleva laite-esittely on puutteellinen. Tarkempia tietoja saa Ykeä myyviltä liikkeiltä, kuten esim. Ettonet Oy.

 

Lisätietoa:

Laitteita liesipalojen ennaltaehkäisyyn -liesiturvalaitteiden vertailu, Työtehoseuran tutkimus vuodelta 2009.

Kartläggning av spisvakter, Brandskyddsföreningen 2011

Videoita laitteista löytyy Innohomen ja SAFERAn sivuilta.

 

Liisa kauppareissusta kerrottiin aiemmin kolmiosaisessa jutussa Liisan kauppareissu – Apuvälineitä muistisairaan arkeen. Jatkokertomuksen jokaisen osan lopussa on lyhyt esittely tuotteista, joista voisi olla hyötyä vastaavissa tilanteissa. Ensimmäisessä osassa käsiteltiin mm. ajanhahmottamisen ja muistamisen apuvälineitä, toisessa matkapuhelinverkossa toimivia pöytäpuhelimia sekä web-kameroita ja kolmannessa paikannusta.