Lääkemuistuttajasta apua lääkkeiden ottamiseen

Se, että unohtaa ottaa antibioottikuurin aikana jonkun tabletin, on aika yleistä työikäisilläkin ihmisillä. Säännöllisen lääkityksen kohdalla usein toistuessaan tämä voi joissain tapauksissa olla ensimmäinen merkki alkavasta muistisairaudesta. Tässä jutussani esittelen palveluja ja tuotteita, jotka muistuttavat lääkkeiden ottamisesta.

Markkinoilta löytyvät palvelut tai tuotteet eivät ole välttämättä kaikille sopivia ja kaikissa tilanteissa toimivia, joten tuotteen tai palvelun sopivuus selviää oikeastaan vain kokeilemalla. Ennen ostopäätöksen tekemistä voi etsiä käyttökokemuksia netistä, mutta kannattaa pitää mielessä lähdekriittisyys.

Yksinkertainen ja edullinen vaihtoehto on asettaa matkapuhelimeen hälytys silloin kun lääke täytyy ottaa. Myös monista helppokäyttökännyköistä löytyy herätystoiminto tai osasta jopa päivittäinen muistutus. Helppokäyttökäyttökännyköistä kirjoitin jo keväällä. Yksi mahdollisuus on, että läheinen tai ystävä soittaa ja muistuttaa lääkkeen ottamisesta. Tämä voi pidemmän päälle käydä raskaaksi, joten en suosittele siihen ryhtymistä.

Mikäli ikäihmisellä ei ole käytössään matkapuhelinta tai sen hälytystoiminto ei ole toimiva on ratkaisu, voisi kokeilla muistutuspalvelua. Muistin.fi:n tarjoama muistutuspalvelu toimii myös lankapuhelimessa. Palvelupaketti sisältää tietyn määrän muistutuksia päivässä ja palvelu soittaa ohjelmoituihin kellonaikoihin ikäihmisen puhelinnumeroon. Mikäli vastaanottaja ei kuittaa puhelinsoittoa, lähettää palvelu siitä tiedon esimerkiksi omaisen puhelinnumeroon. Palvelussa olevien automaattiviestien tilalle on mahdollista äänittää viesti tutun läheisen äänellä.

VoiceCue muistuttaja. Kuva: Comp-Aid Oy www.compaid.fi

VoiceCue muistutin. Kuva: Comp-Aid Oy, www.compaid.fi .

VoiceCue muistuttimeen voi nauhoittaa viisi minuutin mittaista viestiä ja ajastaa laitteen toistamaan ne tiettyyn aikaan. Kukin nauhoitettu viesti voidaan asettaa toistumaan kaksi kertaa vuorokaudessa. Esimerkiksi viesti ”Liisa, nyt on lääkkeen ottoaika. Ota lääkkeet dosetista.” voisi toistua aamulla ja illalla.

Ciegus Whisper lääkemuistuttajaan ohjelmoidaan lääkkeenottoajat kiinnittämällä laite usb-kaapelilla tietokoneeseen. Ohjelmoinnin jälkeen laite muistuttaa lääkkeenottamisesta merkkivalolla ja hälytysäänellä. Laitteen käyttäjä kuittaa hälytyksen painamalla muistuttajassa olevaa nappia. Laite toimii paristolla ja ilmoittaa kun on aika vaihtaa paristo. Laitteen valmistaja ilmoittaa pariston kestävän noin 2 000 hälytystä. Kuittaamattomia hälytyksiä voi seurata netissä olevassa Whisper-ohjelmassa. Muutamat apteekit tarjoavat maksullista palvelua, joka sisältää arvion asiakkaan lääkityksestä ja lääkemuistuttajan ohjelmoinnin. Lisätietoja palvelusta ja palvelua tarjoavista apteekeista.

Diacon lääkemuistuttimeen ohjelmoidaan lääkkeen ottoajat. Laitteen päälle asetetaan dosetti, jonka jälkeen laite muistuttaa lääkkeen ottamisesta. Mikäli dosettia ei nosteta laitteen päältä sen hälyttäessä, lähetetään siitä tieto laitteeseen ohjelmoituun puhelinnumeroon. Samalta valmistajalta löytyy myös Diacon-insuliinimuistutin. Laitteeseen tallennetaan insuliinin pistosajat ja käytössä olevat insuliinikynät asetetaan laitteen päällä oleviin putkiloihin. Laite hälyttää, kun on insuliiniannoksen ottoaika ja nostaa kyseisen insuliinikynän putkessa ylöspäin. Täten mahdollisuus väärään insuliinin pistämiseen pienenee. Mikäli insuliinikynää ei poisteta säilytysputkesta hälytyksen yhteydessä, lähettää laite tiedon siitä laitteeseen ohjelmoituun puhelinnumeroon. Yksittäinen insuliinikynä voidaan ottaa mukaan laitteesta silloin, kun on meno esimerkiksi kaupungille. Muistutus insuliinin pistämisestä lähetetään käyttäjän matkapuhelimeen, jos sellainen on käytössä. Molemmat Diacon muistuttimet toimivat verkkovirralla.

Careousel lääkeannostelijan lokerikossa on tilaa 28 lääkeannokselle. Kuva: CompAid Oy www.compaid.fi .

Careousel lääkeannostelijan lokerikossa on tilaa 28 lääkeannokselle. Kuva: Comp-Aid Oy, www.compaid.fi .

Edellä esiteltyjen lääkemuistuttimien lisäksi markkinoilta löytyy laitteita, joissa lääkkeet jaetaan erilliseen lääkekiekkoon. Täytetty kiekko asetetaan laitteen sisään ja lääkkeenottoajat ohjelmoidaan laitteeseen. Laite muistuttaa määriteltyinä ajankohtina äänellä ja merkkivalolla. Lääke otetaan laitteessa olevasta luukusta samaan tapaan kuin perinteisestä dosetista. Mikäli lääkettä ei oteta tietyn ajan sisään, siirtyy ottamatta jäänyt lääke lokerikossa eteenpäin, eikä sitä voi enää ottaa. Edellä kuvatun kaltaisia laitteita ovat Carousel lääkeannostelija ja Carousel Advance lääkemuistuttaja sekä Addoz lääkekello. Carousel lääkemuistuttajaan on saatavilla lisälaite nimeltään Tipperi, jonka avulla laite on helppo kallistaa lääkettä otettaessa.

Addoz lääkekello.

Addoz lääkekellon perusmalli. Yritykseltä löytyy myös muita malleja.

Kannattaa huomioida, että edellä esitellyt ratkaisut nimensä mukaisesti vain muistuttavat lääkkeiden ottamisesta. Muistutus ei vielä takaa sitä, että ihminen nielaisee lääkkeensä. Riittävän aikaisessa vaiheessa käyttöönotettu muistutin edesauttaa sitä, että laitetta osaa käyttää siinäkin vaiheessa, kun muisti alkaa temppuilla enemmän. Muistuttajista voisi olla apua myös omaishoitajille joko omien tai hoidettaviensa lääkkeiden otossa. Edellä esiteltyjen laitteiden käyttökuntoon laittaminen vaatii jonkin verran perehtymistä, joten siihen on hyvä varata aikaa.