Blogin aihe

Teknologiamakeisia on kahden teknologiasta kiinnostuneen naisen blogi, jossa esitellään ikäihmisten itsenäistä elämää tukevia teknologisia ratkaisuja ja pohditaan tekniikan käyttöön liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä. Kirjoituksissa syvennytään myös ratkaisujen hankintaan ja käyttöön liittyviin seikkoihin ikäihmisten tai heidän läheistensä näkökulmasta. Teknologiamakeisia sana viittaa siihen, että tekniset ratkaisut voivat olla kuin herkkuja: toimiva ratkaisu oikeassa kohdassa tuo iloa, hyötyä tai turvaa ikäihmisen elämään.